O projekcie

9
1
8
7
6
4
3
2

Pamięć to pamiętnik, który stale nosimy ze sobą.
Oscar Wilde
 
„Nasze korzenie i tradycja dzisiaj” to projekt współpracy realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Giełczwi”, Lokalną Grupę Działania PROMENADA S 12 oraz litewską LGD Raseinių krašto bendrija. Projekt ma na celu zachowanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru partnerskich organizacji, głównie historii mówionej, wspomnień mieszkańców z czasów wojny i okupacji, obrzędów i tradycji, opowieści, które rzadko pojawiają się na kartach dokumentów pisanych. Podczas badawczych prac terenowych zarejestrowano blisko 50 godzin opowieści i wspomnień mieszkańców gmin Mełgiew, Milejów, Trawniki, Rybczewice, Piaski, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Sawin.
 

Na stronie publikujemy wybrane fragmenty rozmów wraz z transkrypcjami.