Opowiada: Karolina Welman. Część 5

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.