Opowiada: Karolina Welman. Część 4

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.