Opowiada: Karolina Welman. Część 3

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.