Opowiada: Karolina Welman. Część 2

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.