Historia mówiona - Rybczewice

6
4
3
2
1

Rybczewice


Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 1.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 2.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 3.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 4.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 5.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 6.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 7.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Lech Kutrzepa. Fragment rozmowy – 1.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia i dawne dzieje Pilaszkowic w gminie Rybczewice.

0 komentarzy

Opowiada: Lech Kutrzepa. Fragment rozmowy – 2.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia i dawne dzieje Pilaszkowic w gminie Rybczewice.

0 komentarzy

Opowiada: Lech Kutrzepa. Fragment rozmowy – 3.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia i dawne dzieje Pilaszkowic w gminie Rybczewice.

0 komentarzy