Opowiada: Karolina Welman. Część 1

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.