Historia mówiona

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Opowiada: Halina Załoga. “O rodzinie Dreckich, ostatnich właścicielach majątku w Krzesimowie”.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Rodzina Dreckich, ostatni właściciele majątku w Krzesimowie, gm. Mełgiew.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Siuda – poeta z Mełgwi. Fragment rozmowy – 1.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy; Krystyna Modrzewska (Mandelbaum), jej losy i powiązania z msc. Mełgiew.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Siuda – poeta z Mełgwi. Fragment rozmowy – 2.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Dzieciństwo w Mełgwi.

0 komentarzy

Opowiada: Adam Polski. Fragment rozmowy – 1.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Bitwa pod Fajsławicami stoczona w lesie Trawnickim.

0 komentarzy

Opowiada: Adam Polski. Fragment rozmowy – 2.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: O Hermannie Wagnerze.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 1.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 2.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 3.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 4.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 5.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 6.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Stanisław Lipa – rzeźbiarz. Fragment rozmowy – 7.

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Warsztat pracy rzeźbiarza.

0 komentarzy

Opowiada: Pani Zofia . Fragment rozmowy – 1

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: wspomnienia z dzieciństwa w czasach wojny i okupacji

0 komentarzy

Opowiada: Pani Zofia. Fragment rozmowy – 2

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: wspomnienia z czasów wojny i okupacji

0 komentarzy

Opowiada: Mirosław Dederko. Anegdoty sawińskie. Fragment – 1

AudioTranskrypcja

O żartobliwym weterynarzu z Sawina

0 komentarzy

Opowiada: Mirosław Dederko. Anegdoty sawińskie. Fragment – 2

AudioTranskrypcja

Handel nieruchomościami po sawińsku.

0 komentarzy

Opowiada: Mirosław Dederko. Anegdoty sawińskie. Fragment – 3

AudioTranskrypcja

Płot padł ze starości.

0 komentarzy

Opowiada: Mirosław Dederko. Anegdoty sawińskie. Fragment – 4

AudioTranskrypcja

Zjazdy rodzinne w Sawinie.

0 komentarzy

Opowiada: Mirosław Dederko. Fragment – 1

AudioTranskrypcja

Opowieść o spotkaniu po latach.

0 komentarzy

Opowiada: Mirosław Dederko. Fragment – 2

AudioTranskrypcja

Opowieść o spotkaniach po latach wysiedlonych Ukraińców i Polaków.

0 komentarzy

Opowiada: Maria Jadwiga Majówka. Fragment – 1

AudioTranskrypcjaGaleria

Historia pisanki.

0 komentarzy

Opowiada: Maria Jadwiga Majówka. Fragment – 2

AudioTranskrypcjaGaleria

Opowieść o zwyczajach, obrzędach i spędzaniu czasu wolnego.

0 komentarzy

Opowiada: Maria Jadwiga Majówka. Fragment – 3

AudioTranskrypcjaGaleria

Opowieść o rodzinie ze wsi Bukowa.

0 komentarzy

Opowiada: Maria Jadwiga Majówka. Fragment – 4

AudioTranskrypcjaGaleria

Opowieść o tradycyjnych wróżbach.

0 komentarzy

Opowiada: Władysława Krasnodębska. Fragment rozmowy – 1

AudioTranskrypcja

Opowieść z czasów okupacji o dwóch ukrywających się Żydach.

0 komentarzy

Opowiada: Władysława Krasnodębska. Fragment rozmowy – 2

AudioTranskrypcja

Opowieść z dzieciństwa o człowieku przepowiadającym przyszłość, wspomnienie wizyty na Majdanku tuż po wojnie.

0 komentarzy

Opowiada: Jadwiga Kusiak. Fragment rozmowy – 1

AudioTranskrypcja

Opowieść o życiu kulturalnym dawnej wsi, wspomnienia z dzieciństwa w czasach wojny i okupacji.

0 komentarzy

Opowiada: Jadwiga Kusiak. Fragment rozmowy – 2

AudioTranskrypcja

Ciąg dalszy wspomnień z dzieciństwa w czasach wojny i okupacji.

0 komentarzy

Opowiada: Mieczysław Gajowiak

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Działalność Towarzystwa Przyjaciół Milejowa w zakresie upowszechniania historii lokalnej Milejowa i okolic.

0 komentarzy

Opowiada: Lech Kutrzepa. Fragment rozmowy – 1.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia i dawne dzieje Pilaszkowic w gminie Rybczewice.

0 komentarzy

Opowiada: Lech Kutrzepa. Fragment rozmowy – 2.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia i dawne dzieje Pilaszkowic w gminie Rybczewice.

0 komentarzy

Opowiada: Lech Kutrzepa. Fragment rozmowy – 3.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia i dawne dzieje Pilaszkowic w gminie Rybczewice.

0 komentarzy

Opowiada: Jerzy Wanarski. Fragment rozmowy – 1

AudioTranskrypcja

Opowieści z czasów wojny i okupacji o Pawłowie i okolicach.

0 komentarzy

Opowiada: Jerzy Wanarski. Fragment rozmowy – 2

AudioTranskrypcja

Opowieść o placówce wojskowej AK w Pawłowie.

0 komentarzy

Opowiada: Jerzy Wanarski. Fragment rozmowy – 3

AudioTranskrypcja

Ciąg dalszy opowieści o Pawłowie i okolicach w czasach wojny.

0 komentarzy

Opowiada: Jerzy Wanarski. Fragment rozmowy – 4

AudioTranskrypcja

Ciąg dalszy opowieści o Pawłowie.

0 komentarzy

Opowiada: Józef Oleszczuk

AudioTranskrypcja

Wspomnienia z czasów II Wojny Światowej

0 komentarzy

Barbara Czmuda czyta wspomnienia dziadka – cz.1

AudioTranskrypcja

Wspomnienia Stanisława Nieworaja z czasów wojny i okupacji

0 komentarzy

Barbara Czmuda czyta wspomnienia dziadka – cz. 2

AudioTranskrypcja

Ciąg dalszy wspomnień Stanisława Nieworaja, od roku 1940.

0 komentarzy

Barbara Czmuda czyta wspomnienia dziadka – cz.3

AudioTranskrypcja

Ciąg dalszy wspomnień Stanisława Nieworaja, od roku 1943.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Koguciuk

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: wspomnienia z czasów wojny i okupacji

0 komentarzy

Opowiada: Karolina Welman. Część 1

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.

0 komentarzy

Opowiada: Karolina Welman. Część 2

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.

0 komentarzy

Opowiada: Karolina Welman. Część 3

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.

0 komentarzy

Opowiada: Karolina Welman. Część 4

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.

0 komentarzy

Opowiada: Karolina Welman. Część 5

AudioTranskrypcjaGaleria

Temat rozmowy: Znaleziska archeologiczne na terenie gminy Mełgiew.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 1.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 2.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 3.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 4.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 5.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 6.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 7.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 8.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 9.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy

Opowiada: Jan Mika, Wiesław Woliński. Fragment rozmowy – 10.

AudioTranskrypcja

Temat rozmowy: Wspomnienia mieszkańców miejscowości Cyganka w gminie Milejów.

0 komentarzy